โดเมนและโฮสติ้ง(Domain/Hosting) คืออะไร?

ทำความรู้จักกับโดเมน(Domain name) และโฮสติ้ง(Hosting) คืออะไร เพราะเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ก่อนที่เราจะทำเว็บไซต์ หรือจะจ้างดูแลเว็บไซต์ เพื่อความเข้าใจตรงกัน และทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานของโดเมนและโฮสติ้ง ว่ามันทำงานร่วมกันอย่างไร

– โดเมน(Domain Name) คือ ชื่อเว็บไซต์ ยิ่งสั้น กระชับ สื่อถึงแบรนด์ จดจำได้ง่ายๆ จะเยี่ยมมาก
– โฮสติ้ง(Hosting) คือ พื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์

โดเมน(Domain Name)

คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อที่ระบุถึงตัวตนเว็บไซต์ของเรา แทนไอพีเดรส(IP Address) ซึ่งจำได้ยากมาก เพื่อไปดึงข้อมูลจาก Server อิงตามไอพีแอดเดรส การตั้งชื่อโดเมน จะตั้งชื่อภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่ควรตั้งชื่อให้กระชับ อ่านง่าย ไม่ใช่ยาวเหยียดจนตัวเองจำไม่ได้ มีความยาวตั้งแต่ 1-63 ตัวอักษร

URL, ชื่อโดเมน, ซับโดเมน คืออะไร?

URL : https://www.dulaeweb.com : เป็นชื่อเต็มๆของเว็บไซต์
Domain Name : dulaeweb.com : ชื่อเว็บไซต์
Sub-Domain : blog.dulaeweb.com : เป็นส่วนย่อยของโดเมนอีกที โดยจะมีชื่อพ่วงด้านหน้า เช่น blog., info. และอื่นๆ

โฮสติ้ง(Hosting)

เพื่อให้เว็บไซต์ของเราออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต แค่โดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ยังไม่เพียงพอ เราต้องมีพื้นที่สำหรับฝากเก็บไฟล์ของเว็บไซต์เราด้วย เสมือนว่าเป็นตัวกลางระหว่าง ผู้เข้าเว็บไซต์ โฮสิต้ง เว็บไซต์