WordPress 4.9.8 มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ

Wordpress 4.9.8 มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ

WordPress 4.9.8  เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของเวิร์ดเพรส มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และปรับปรุงฟังก์ชันเดิมให้มันดีขึ้น เช่น ปรับปรุง Customizer ปรับปรุงการเขียนโค้ด